Clinical Pilates

Clinical Pilates

Το Pilates αναπτύχθηκε τον προηγούμενο αιώνα που βασίστηκε στην αναπνοή στη στάση του σώματος και τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και των υπολοίπων αρθρώσεων.

Πλέον υπάρχει η εξελιγμένη εκδοχή που ονομάζεται clinical pιlates η οποία εφαρμόζεται από πιστοποιημένους φυσικοθεραπευτές με γνώσεις εμβιομηχανικής αξιολόγησης του μυοσκελετικού και τη σωστή λήψη του ιστορικού.

Το Clinical Pilates διαφέρει από το απλό διότι:

  • Περιλαμβάνει εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή.
  • Προάγει σταθεροποίηση σε όλη τη σπονδυλική στήλη.
  • Βελτιώνει τη σωστή στάση του σώματος και τη δυναμική της.
  • Μείωση του πόνου και της δυσκαμψίας.